παράθυρο γυψοσανίδας

Το παράθυρο στο χώρισμα γυψοσανίδας που ενώνει του 2 νέους χώρους