Γραφείο από γυψοσανίδα

Η τελική διαμόρφωση των γραφείων από γυψοσανίδα στο Αιγάλεω