Φωτογραφίες από την τοποθέτηση ταπετσαριών από συνεργείο του Μάστορα σε τοίχους διαμερισμάτων στην Αθήνα.

Τοποθέτηση παιδικής ταπετσαρίας σε παιδικό δωμάτιο και τοποθέτηση ολότοιχης ταπετσαρίας σε σαλόνι διαμερίσματος. Και οι δύο ταπετσαρίες προέρχονται από τον Stickerman ταπετσαρίες τοίχου, του οποίου  ο Μάστορας είναι και επίσημος εφαρμοστής.

2 Comments
  1. Blondie

    Turkey Day with a new chwip-ln-lai/sdouse. Last week we talked about how couples can make a “holiday game plan”; well, parents are part of this equation too. Just because you and your sweetie have made a game

Leave Comment