Πρώτη επίστρωση πατητής στο Γαλάτσι

Πρώτη επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας στο Γαλάτσι