Ράμπα μεταλλική σε είσοδο

Ράμπα μεταλλική σε είσοδο καταστήματος