Πρόσοψη ράμπας στην είσοδο

Πρόσοψη μεταλλικής ράμπας σε είσοδο