Μεταλλική ράμπα σε είσοδο

Μεταλλική ράμπα τοποθέτηση σε είσοδο