Τοποθέτηση θωρακισμένης πόρτας

Τοποθέτηση θωρακισμένης πόρτας στο Περιστέρι