Ο Μάστορας τοποθέτησε δύο θωρακισμένες πόρτες. Η μία σε μονοκατοικία στη Νίκαια και η άλλη σε μονοκατοικία στο Αιγάλεω.

1 Comment
  1. Matilda

    such a beautiful autumn photo Petunia. I hope that you will consider sharing an offering for this year's 4th annual gratitude word quilt. You can find information about the project and how to participate at the top of my blog. If yo;v#8217u&e already sent something thank you. The quilt is growing quite expansive and with only first names, I can’t always remember who already shared. Feel free to write in your native language google translate is available on my blog so every one can read and understand one another. Every Blessing~ Laura

Leave Comment