Τοποθέτηση γυψοσανίδας οροφής στη Γλυφάδα

Τοποθέτηση γυψοσανίδας οροφής σε μπάνιο στη Γλυφάδα