Τεχνοτροπία σε χωνευτό τζάκι

Τεχνοτροπία σε χωνευτό τζάκι στην περιοχή της Κηφισιάς