Τοποθέτηση σχάρας ομβείων

Τοποθέτηση σχάρας ομβρίων σε υπόγειο στην Αθήνα