Σχάρες ομβρίων, σιφόνι

Σχάρες ομβρίων και σιφώνι στην Αθήνα