Σχάρα ομβρίων με καπάκι

Σχάρα ομβρίων με καπάκι στην Αθήνα