Στεγανωμένη ταράτσα, ολοκλήρωτικα

Στεγανωμένη ταράτσα, ολοκλήρωση του έργου