Στεγάνωση σχάρας ομβρίων ταράτσας

Στεγάνωση σχάρας ομβρίων στον Άγιο Δημήτριο