Πλάκες τοίχου μεγάλες

Πλάκες τοίχου μεγάλες σε πυλωτή οικοδομής