Πλακάκια μεγάλα

Πλακάκια μεγάλα σε τοίχους πυλωτής