Πλάκες σε πυλωτή σε οικοδομη

Πλάκες σε πυλωτή οικοδομής για πάρκινγκ