Πορτοκαλί τσιμεντοκονία

Πορτοκαλί πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο του μπάνιου