πατητή μπάνιο

Πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο του μπάνιου