Πατητή τσιμεντοκονία σε τοίχο

Πατητή τσιμεντοκονία σε τοίχο του μπάνιου, χρώμα λευκό