Μπάνιο με πατητή

Μπάνιο με πατητή τσιμεντοκονία σε χρώμα πορτοκαλί