μπανια τσιμεντοκονια

Μπάνιο πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο