Πάτωμα για τοποθέτηση τσιμεντοκονίας

Πάτωμα για τοποθέτηση πατητής τσιμεντοκονίας