τοίχος πατητής τσιμεντοκονίας

Ο τοίχος πριν την πατητή τσιμεντοκονία στο Βύρωνα