τοίχος με πατητή τσιμεντοκονία

Ο τοίχος μετά την πατητή τσιμεντοκονία στο Βύρωνα