τσιμεντοκονία σε σαλόνι

Πατητή τσιμεντοκονία σε σαλόνι μονοκατοικίας στην Γλυφάδα