πατητή τσιμεντοκονία σε βεράντα

Πατητή τσιμεντοκονία σε βεράντα μονοκατοικίας στην Αγία Παρασκευή