τσιμεντοκονία σε διάδρομο

Πατητή τσιμεντοκονία σε διάδρομο καταστήματος στο Μαρούσι