Γυψοσανίδα Χολαργό

Γυψοσανίδες στην περιοχή του Χολαργού