Μεταλλικό πλέγμα τοίχου

Μεταλλικό πλέγμα για στήριξη στον τοίχο