Στήριξη του κάγκελου

Στήριξη κάγκελου και τοποθέτηση