Η όψη της εσωτερική σκάλας

Η εσωτερικη σκάλα μετά την τοποθέτηση του κάγκελου