Στήριξη θερμοπρόσοψης στον τοίχο

Στήριξη θερμοπρόσοψης σε τοίχο στο Κορωπί