Σοβάτισμα κατοικίας μετά τη θερμορπόσοψη

Σοβάτισμα κατοικίας μετά τη θερμορπόσοψη στο Κορωπί