Πρώτο επίχρισμα θερμοπρόσοψης Κορωπί

Επίχρισμα θερμοπρόσωψης σε μονοκατοικία στο Κορωπί