Κορωί, Θερμοπρόσοψη μονοκατοικίας

Θερμοπρόσοψη μονοκατοικίας στην περιοχή του Κορωπί