Κορωπί, θερμοπρόσοψη εξωτερικής τοιχοποιίας

θερμοπρόσοψη εξωτερικής τοιχοποιίας σε κατοικία στο Κορωπί