Ο Μάστορας ολοκλήρωσε την τοποθέτηση θερμοπρόσοψης σε μονοκατοικία στη περιοχή του Κορωπί. Στις φωτογραφίες μπορείτε να διακρίνετε την ποιότητα της εργασίας, τόσο στην τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, όσο και στις λεπτομέρειες (γωνίες, συνδέσεις, επιχρίσματα).

1 Comment
Leave Comment