Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, επιδιόρθωση

Επιδιόρθωση ηλεκτρολογική ς εγκατάστασης στο κτίριο