Ενίσχυση τοίχου

Ενίσχυση του τοίχου και ηλεκτρολογική εγκατάσταση