Ενίσχυση δοκαριού

Ενίσχυση του δοκαριού πάνω από το κούφωμα