Βάψιμο ορόφου

Βάψιμο του πρώτου ορόφου μονοκατοικίας στην Κιφησιά