Στοκαρισμένη σκάλα

Στοκάρισμα της σκάλας του πρώτου ορόφου