Ελαιοχρωματισμός με διχρωμία Κηφισιά

Ελαιοχρωματισμός με διχρωμία σε ταβάνι στην Κηφισιά