Ελαιοχρωματισμός του διαδρόμου Καματερό

Ελαιοχρωματισμός του διαδρόμου διαμερίσατος στο Καματερό