Το τζάκι και ο τοίχος του σαλονιού

Το τζάκι του σαλονιού ανακαινισμένο και βαμμένο