γυψοσανιδες οροφης τοποθετηση

Μετά την τοποθέτηση των γυψοσανίδων οροφής και το βάψιμο τους.