γυψοσανίδες οροφής

Μεταλλικός σκελετός για τις γυψοσανίδες οροφής σε είδη αλιείας.